O nas

Stowarzyszenie na Rzecz Aktywności Młodzieży Niepełnosprawnej Intelektualnie „Aditus” jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem mającym na celu rozwijanie i propagowanie inicjatyw i postaw oraz działań sprzyjających rozwijaniu aktywności społecznej osób niepełnosprawnych intelektualnie, rozwoju ich osobowości, integrację młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie ze środowiskiem lokalnym, zgodnego współdziałania różnych grup społecznych oraz upowszechnianie działalności edukacyjnej na rzecz rodziców, nauczycieli, wychowawców, przedsiębiorców w zakresie współpracy z osobami niepełnosprawnymi intelektualnie.